Най-важните и най-скъпите решения в една организация са и най-малко обмисляните. Те се взимат без анализиране на проблема и без доказателства в подкрепа на решението. Вземат се от хора, които не винаги подхождат отговорно към последствията и често на основата на  шесто чувство.

Може би сте чували да казват, че всяко кадрово решение струва милион лева. Изразът е по-точен, отколкото предполагате. Представете си, че един човек остава 25 години в организацията ви и че средната му заплата през този период е 20 000 лв. Само заплатата му ще струва на организацията 500 000 лв по днешните цени. Това не включва допълнителни разходи по застраховки, обучение, канцеларски материали, оборудване и т.н., за които обикновено се смята, че удвояват разходите за заплати. В допълнение пълната цена включва и последствията от многобройните действия, които човекът извършва, и алтернативните разходи от онези действия, коите решава да не извърши.

Дори когато наемате хора на срочни договори, разходите бързо се натрупват. Например, ако наемете някого за три години на заплата от 17 000 лв, разходът за заплата е 51 000 лв. След като удвоите сумата, за да включите и допълнителните разходи, тогава стойността на решението ви стига до 102 000 лв.

Много автори казват, че организациите са това, което са хората в тях. Организацията, твърдят те, е просто сбор от индивиди, които са се събрали в името на обща цел. В това има много истина, тъй като без хората повечето организации не биха съществували. Хората вземат решения. Хората произвеждат готови продукти. Хората организират маркетингови кампании. Хората извършват продажби. Хората правят сметките. Погледнато по този начин, решението да наемете някого не е просто финансово, но също така ще определи бъдещето на организацията.

Защо казвам, че решенията по набирането и подбора са най-малко обмисляните решения? Припомнете си последния път, когато назначихте някого. Колко време отделихте за анализ на работата и възможностите за нейното развитие? Колко време отделихте, за да обмислите различните начини за привличане на кандидати? Колко време отделихте за подготовка на въпроси за проверка на знанията, уменията и способностите? Колко време отделихте за интервюирането на избрания от вас кандидат? Колко време обмисляхте решението си?

Ако приличате поне малко на повечето мениджъри, вероятно сте вложили не повече от десет часа общо. Направете сравнение с времето, което влагате в други задачи и решения.

РЕШЕНИЯТА ЗА НАЕМАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ СА ГОЛЕМИ РЕШЕНИЯ

  1. Организацията поема дългосрочен ангажимент за изплащане на заплати;
  2. Компанията посреща много допълнителни разходи;
  3. Лошите решения водят до назначаването на хора, които работят лошо и които от своя страна взимат лоши решения.

Доверете ни се, за да повишим доверието на Вашите клиенти и служители във Вас.

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

 

Leave a Comment