Виртуални панаири и кариерни събития, изцяло дистанционен подбор, по-персонализирани кариерни пътеки и по-добрата представа за опита на кандидатите бързо се превръщат в новото нормално в света след COVID-19.

Пандемията COVID-19 бързо променя начина, по който всяка организация привлича, набира и задържа служители във своите виртуални екипи, превръщайки отдалечената работа в новото нормално. Системите за набиране на персонал, системите за проследяване на кандидати (ATS) и системите за управление на таланти са проектирани за лични взаимодействия, а не за виртуални. Наследените системи за управление на човешките ресурси (HRM) вече показват признаци, че не могат да мащабират и да посрещнат предизвикателствата на смелия, нов свят след COVID-19. По-голямата част от наследените системи отчитат знания, но не могат да отчетат потенциала на кандидата. Затварянето на пропуските между наследените системи за управление на таланти и новите набиране на виртуални събития и платформите за управление на таланти, базирани на AI, променят това, като поставят кандидат потенциала в центъра на техните архитектури.

Виртуалното събитие

Много организации по това време на годината дават приоритет на наемането на най-добрите и изявени студенти от университетите, които могат да привлекат по време на лични интервюта в кампуса. Днес това вече не е работещ вариант. Рекрутиращите прибягват до отделни сесии по Skype или Zoom с кандидати, докато се опитват да управляват интервютата по най-добрия начин с Excel, Google Sheets и електронна поща. Целта е да се помогне на организациите да намерят, ангажират и набират кадри чрез виртуални събития.

Как изглежда успехът в подбора при организирани виртуални събития?

Всяко решение за набиране на виртуални събития трябва да включва подкрепа за студенти, които тепърва започват кариерата си, майки, завърнали се на работа, и опитни професионалисти. За да бъде едно решение ефективно, трябва също така да се даде възможност на компаниите и търсещите работа да се свържат, давайки на компаниите по-голям мащаб, отколкото е възможно за физическо набиране на събития. В идеалния случай всяка система за подбор при виртуални събития трябва да осигурява следното:

·         Възможност за качване на документи и използване на AI за намиране на съпроставимост с най-високо качество за открити позиции в реално време. Алгоритмите за компютрите превъзхождат хиляди часове работа, като веднага показват най-висококачествените мачове за отворени позиции.

·         Осигурете планиране, което да определи критерии за таланти на компанията, и предоставете инструменти за нейното разрастване, като приспособявате събитията към техните специфични интереси, докато търсите най-квалифицираните кандидати за открити позиции.

·         Възможност за създаване, стартиране и проследяване на кампаниите по подбор, което да проследява поканите, регистрациите и отворените позиции, които осигуряват на рекрутерите видимост, която им е необходима, за да успеят с виртуално събитие. Важно е оценките на служителите да бъдат включени във всяко виртуално събитие, за да се измери опитът и знанията на кандидатите и да се види кои области трябва да подобрят.

·         Разчитайте на AI, за да съпоставите кандидатите с висок потенциал с най-добрите възможни виртуални събития. За да бъде ефективно решение за набиране на виртуално събитие, кандидатите с висок потенциал трябва да бъдат съпоставени с позиции, в които най-много ще се отличат. Първа стъпка към осъществяването на това е използването на AI за разбиране на силните страни на всеки кандидат и поканата им към виртуалните събития, които ще помогнете им най-много в избора на най-добрата позиция предвид техния потенциал.

·         Насочете кандидатите към позициите, които най-добре съответстват на техните съществуващи възможности и бъдещ потенциал. Вместо да разчитат на съвпадение на ключови думи само в автобиографиите, приложенията за набиране на виртуални събития трябва да предложат тези позиции на кандидатите с правилните характеристика, за да се отличат. За целта се използва AI за комбиниране на всички налични данни за кандидат, така че техните съществуващи възможности и бъдещ потенциал да са взети под внимание като ключово значение за постигането на по-успешни наемания.

·         Интегрирането на препоръките за работа с набирането на виртуални събития е задължително условие за всяка организация, която иска да добави персонал през 2020 г. , а и след това.

След виртуалното събитие, всички потенциални кандидати за открита позиция трябва да бъдат класирани, така че да се даде приоритет на рекрутърите с кого да контактуват. Като предоставят персонализация в мащаб на всеки кандидат, като им предоставят препоръки за техния профил и позициите, за които те са най-силните, кандидатите ще имат възможности за последващи действия. Подреждането трябва да включва и членове на съществуващата общност на таланти и организацията също се култивира.

Заключение

• Университетите биха могли да обмислят партньорство с www.hrservices.bg, за да улеснят завършващите студенти да намерят най-добрата налична кариера, може би в много по-широк кръг от компании, отколкото някога са посещавали на стандартен кариерен форум.

• Подобряването на виртуалните събития за подбор трябва да бъде приоритет за рукрутърите, а HR специалистите и управителите е необходимо да предприемат действия, с които да останат конкурентоспособни на пазара от гледна точка на управлението на таланта. Организации, които ще спечелят войната за таланти в тази нова отдалечена, разпределена ера на работна сила, вече гледат как да се отличат във виртуалния подбор. Наличието на платформа за интелигентни таланти, която може да осигури видимост и персонализация от край до край, е бъдещето на управлението на таланта.

Leave a Comment