За да изберете подходящия кандидат е нужно да оцените компетентността и таланта на кандидатите, които са представили своите документи. Тук съществува реална опасност от субективизъм. Затова вземете предварително решение как ще оценявате и сравнявате кандидатурите. Най-добре е да разделите изискванията си към кандидатите в две условни групи – „задължителни“ и „желани“.

Ето на какво следва да обърнете внимание при всеки отделен кандидат:

Ниво на знания обща култура и интереси на кандидата.

Това можете да оцените от свидетелството за образование на кандидата, оценки по учебните предмети, сертификати за участие в обучания, стажове, олимпиади и т.н.

Успехи, постижения и стремежи на кандидата.

Всичко това може да се провери от награди, благодарствени писма, препоръки от бивши работодатели, от училище, университет, научен ръководител, авторитента личност, с която кандидатът е работил и т.н

Писмени комуникативни умения за лична презентация на кандидата.

Можете да разгледате самите документи и начина, по който са изготвени и представени, както и от приложените към тях разработки, дипломни работи, курсови работи, оценени като „много добри“ или „отлични“, изобретения, нововъведения и т.н

Трудов опит, самооценка, качества, културен кръгозор и начин на живот на канидата.

Това можете да оцените от предоставената автобиография на кандидата, както и от други документи, описани по-горе.

Мотивация за кандидатстване, жизнени и професионални цели, бъдещи намерения на кандидата.

Това можете да оцените от неговото мотивационно писмо, стига да не е написано „по шаблон“, който е взаимстван от интернет и най-вече в комуникация с кандидата.

Портретна зона и индивидуалност на кандидата.

Бихте могли да оцените снимката на кандидата – с уговорката, че впечатленията от снимка не бива да доминират преди разговора на живо.

Направете си кратко резюме на събраната информация, като си отбележите дали кандидатът повече се приближава до „задължителните“ изисквания на длъжността или до „желаните“.

Свържете се с тези кандидати, които покриват изцяло „задължителните“ изисквания с покана за интервю – в точен ден и час. Правилно е също така да благодарите на всички, които са се отзовали на поканата за работа.

Ако желаете да ви помогнем с подбора на персонал, можете да ни намерите на 0889 364 557 или на info@hrservices.bg. Очакваме ви!

Leave a Comment