Историята показва, че устойчивите организации се възстановяват бързо при променящи се пазарни условия и бързо движещи се смущения. Актуализирането на вашата стратегия за придобиване на таланти, за да бъде по-издръжлива, е от ключово значение за оптимизиране на възстановяването. Нашето проучване сред лидерите по човешки ресурси разкри, че 43% от организациите планират да увеличат усилията си за наемане на работа през Q1 и Q2 на 2021 г., като 47% очакват бюджетът за придобиване на таланти да се увеличи в подкрепа на тези усилия.

Подпомагането на усилията за придобиване на таланти означава адаптиране към отдалечената работна среда. Въпреки че работата от вкъщи не е нова концепция, тя отвори очите на много организации, когато става въпрос за техния процес на набиране.

По-долу има няколко идеи, които можете да използвате в днешната среда и бъдещето за пренастройване на отдалеченото работно набиране, за да се възползвате от наличните възможности.

Каква е вашата виртуална марка?

Опитните специалисти по подбор на персонал са свикнали да ангажират и оценяват видеовзаимодействията на кандидатите. Въпреки това, наемането на мениджъри може да е малко по-трудно, поради което специалистите по подбор може да се нуждаят от допълнително обучение. Помогнете на екипа си за наемане да направи страхотно виртуално впечатление с поддръжка за създаване на правилния фон, намиране на подходящ ъгъл и професионално облекло. Провеждайте фиктивни интервюта, за да спомогнете за подобряване на уменията за онлайн интервюиране, личните взаимодействия и увереността.

Оценка на отдалечени възможности и опит

Специалното работно пространство и достъпът до интернет са от съществено значение за кандидатите, които ще работят отдалечено. Освен техните знания, умения и способности, необходими за извършване на работата, оценката на отдалечените възможности също е важна. Кандидатът комуникира ли ефективно чрез видео? По време на интервюто възникнаха ли прекъсвания в реалния живот? Притежава ли желанието и дисциплината, необходими за работа самостоятелно и без надзор?

Задаване на очаквания и създаване на връзки

В зависимост от това къде е кандидатът по време на наемането, задайте очаквания в началото на всяка размяна. Простете, ако хващате кандидат в движение. Обяснете какво ще се случи и какво да очаквате в началото на разговора. Ключът е да се гарантира, че кандидатите се чувстват комфортно. Направете диалога чрез видео платформи двупосочен разговор. Привличайте кандидати, за да създадете връзки и възможности за смислен обмен.

Разширяване на вашия талант

Подбора на персонал за различни позиции за отдалечени роли по време на пандемия предоставя възможност за запълване на важни пропуски в уменията. Ако организациите незабавно премахнат географските изисквания, има достъп до много по-широк и по-задълбжчен набор от най-добри изпълнители. Също така помислете за бъдещите си нужди от планиране.

Преминаването към дистанционна работа кара компаниите да преоценят стратегиите за набиране на персонал, за да привлекат нови и квалифицирани таланти за бъдещето. Въпреки че очакванията за периода на възстановяване изглежда обещаваща, той няма да бъде незабавен. Работата от вкъщи е тук и ще е реалност дълго време. Организациите, които са готови да адаптират своите стратегии за набиране на персонал, сега ще имат по-добро време за адаптиране към непрекъснато променящата се среда.

Ако имате нужда от услуги по подбор на персонал, можете да ни пишете на info@hrservices.bg или да се свържете с нас на 0889 364 557.

Leave a Comment