В условията на криза повечето компании внимателно анализират ефективността на персонала и техния брой. Това не е изненадващо, защото всеки проект и бизнес процес е създаден с цел да генерира печалба. Ако не работите по посока за тяхното намаляване, то трудно ще преживеете кризата. Въпреки това, неграмотният подход към преструктурирането на персонала може да доведе до по-високи разходи и влошаване на бизнес процесите и вместо прочистване, организацията ще се сдобие с проблеми.

Принципите на преструктуриране включват:

  • Качеството на изпълняваните задачи не трябва да пада.
  • Разходите за служителите не трябва да надвишават планирания обхват.

Алгоритъм за оптимизация:

1. Планиране на проект за намаляване на персонала.

Целта на планирането е да се определи списък на процедурите, сроковете и лицата, отговорни за изпълнението.

2. Анализ на текущото състояние.

Този метод се състои в сравняване на броя на служителите на всяко звено, техните задачи и трудността на работата. Не е рядкост отдел от 5 души, който да върши работата, в която само 2 души могат да свършат с пълно натоварване на работното време.

Алгоритъм за оптимизация:

1. Планиране на проект за намаляване на персонала.

Целта на планирането е да се определи списък на процедурите, сроковете и лицата, отговорни за изпълнението.

2. Анализ на текущото състояние

Друга парадоксална и в същото време честа ситуация на пазара на труда е, че за всяка двойка служители е назначен мениджър. Оказва се, че линейните мениджъри работят в ненатоварено състояние, а компанията търпи загуби поради това. Основната цел на този процес е да се определи оптималният брой хора за текущото натоварване и да се сравни с броя на персонала в единици.

3. Разпределението на излишния персонал

На този етап е необходимо да се формира ясно разбиране за числата за всеки отдел. Чести са ситуациите, когато в някои посоки има недостиг на хора, но в някои излишъци. Това дава възможност за преразпределяне на товара и спестяване на ценен персонал.

4. Планиране на програма за намаляване

Задачата не е лесна, понякога субективният фактор и отношенията в екипа оказват силно влияние. Важно е да мислите разумно, защото жизнеспособността на бизнеса е заложена. Изпълнението в две стъпки ще опрости процедурата.

Стъпка 1. Определяне кой трябва да бъде с намалено работно време или уволнен изцяло.

Ясно е, че в организацията работят много „добри момчета“, но е важно да се разделят всички на 2 категории: ключов персонал и посредствен. Основните служители включват тези, без които бизнес процесите ще се повишат или рискуват да се влошат. Определено трябва да бъдат спасени!

Стъпка 2. Останалите служители са разделени в пет категории:

1) служители, които носят повече печалба.

2) опитен персонал, от който се нуждае компанията и не е за пренебрегване.

3) служители с голям потенциал.

4) служители, които трудно могат да бъдат съкратени.

5) всички останали (системно не изпълняват задачи, срокове и други; не особено ефективни служители, които могат да бъдат елиминирани без значителни загуби за бизнеса).

Ако имате нужда от помощ в оптимизиране на разходите за персонал, можете да се свържете с нас на info@hrservices.bg

Leave a Comment