Това, което мнозина считат за една от най-вълнуващите области в една организация, сега е едно от най-динамичните места за работа. Човешките ресурси участват не само на входа и изхода на компанията, но оказват огромно влияние върху опита и развитието на служителите.

 От наемане и уволняване до овластяване

Преди време HR отделът беше мястото, където служителите отиваха при наемане или прекратяване, но тези дни отдавна са отминали. Днес, HR е отговорен за широк кръг от дейности, повечето от които са насочени към създаване на възможности, ангажиране и овластяване на служителите. Служителите в областта на човешките ресурси са основните играчи в създаването на  преживяване на кандидатите за работа и активно участват в създаването на организационна култура и растеж на организацията.

От „полицаи“ на организацията до треньори, наставници и мислещи лидери

Вместо да бъдат хората в организацията, които следят за спазване на правилата, представителите на човешките ресурси сега се смятат за наставници. Често служителите се бояха да си взаимодействат с HR те поради страх, че правят нещо нередно, но днес на тях се гледа като на хората, които да се занимават с предложения или да дават обратна връзка за подобряване на опита  и развитието на служителите.

От запазване на статукво до унищожаването му

HR беше отдела, който следеше за спазване на правила и процедури и до голяма степен задържаше промените. Сега обаче Човешките ресурси често са отговорни за премахването на статуквото. Вместо да държи нещата назад, HR е движещата сила при изграждането на сплотена работна среда, където служителите са щастливи и растежът може да се случи.

Технологичен скок

Новите човешки ресурси използват модерни технологии, за да разширят своята роля. Използвайки нови инструменти за обработката на данни и в направата на анализи, ЧР могат по-добре да разбират служителите и да вземат стратегически решения, за разлика от миналото, в което превес вземаха емоциите и традициите.

Стратегически партньор

В миналото HR е изпълнявал решения и не е имал голямо влияние в създаването на цялостна стратегия на организацията. Днес служителите в човешките ресурси участват при оформянето и изпълнението на фирмената стратегия, особено след като са осъзнали какво въздействие имат служителите върху растежа и приходите. Удовлетворените и щастливи служители играят огромна роля в цялостния успех на една организация, което означава, че HR в наши дни активно участва при създаване и оформяне на цялостната стратегия.

Място на масата

Днес ЧР заемат централна роля в организацията и имат ключово място на масата за вземане на решения. Много ръководители имат опит като служители човешки ресурси. HR отдела взаимодейства и е изключително ангажиран с всички отдели в  компанията, нещо повече – неговата роля е ключова.

От заплати, компенсации и придобивки към преживяване

В наши дни HR е фокусиран много повече върху изграждането на прекрасно преживяване за служителите си, отколкото в изчисляване на  заплати и предоставяне на  придобивки. Служителите човешки ресурси активно участват в изграждането на корпоративна култура.

От разходен център до център за печалба

Променената роля на ЧР в дадена организация се дължи на факта, че ръководителите реализират своя потенциал за създаване на печалба чрез служителите. На старите човешки ресурси се гледаше като разход, но чрез стратегията за управление и опита на служителите, новите ЧР предоставя възможност за създаване на по-високи печалба и растеж. Това помогна на отдел „Човешки ресурси“ да получи по-голям бюджет, защото ръководителите могат да видят, че инвестирането в човешки ресурси води до по-силни служители, по-добър опит на работното място и често до по-високи печалби.

От ясно определена работна сила към динамична и променяща се работна сила

Работната сила се променя,  а също така и подхода на HR към опитността на служителите. Много мениджъри са работили първоначално в областта на човешките ресурси, за да придобият опит, който могат да използват в други области. Това означава, че отделът непрекъснато получава нови гледни точки, които може да използва, за да създаде по-сплотена работна среда.

Фокусиране върху резултатите на служителите

С развитието на човешките ресурси той има повече взаимодействие със служителите и играе по-голяма роля в ежедневните им дейности и отговорности. Вместо да се съсредоточава върху приноса на служителите и какво е необходимо, за да свърши работата, HR днес е по-фокусиран върху резултатите на служителите и как може да насърчи служителите да дадат най-доброто от себе си.

Разглеждане на служителите като жизненоважен ресурс за компанията

Служителите сега се разглеждат по-малко  като ресурс и повече като жизненоважни части на организацията, без които тя не може да съществува. Сега служителите са това, което управлява всичко, което HR прави и те играят огромна роля в успеха на отдела. HR зависи от това, което служителите искат и се съобразяват с техните нужди.

Оценка в реално време

HR сега е по-ангажиран в ежедневния опит със служителите от всякога. Голяма част от това идва от обратната връзка на служителите в реално време с редовни проверки, вместо със стария начин на годишните прегледи на ефективността. С по-приложима обратна връзка, HR се надява да създаде диалог със служителите си, да чуят начини и предложения за подобряване.

От запълване на пропуските в работните места за отключване на човешкия потенциал

В много случаи HR сега се съсредоточава върху това, да гарантира, че служителите използват уменията си за професионално развитие, от които се нуждаят, за да подобрят кариерата си. Вместо просто да включи служителите в позиции в организацията, HR работи с хората, за да открият най-добрите си умения, да отключат и развият таланти, които може да са под повърхността и да формират позиция в организацията, която отговаря на техните умения и интереси.

От модела „пасва на всички“ до подхода „адаптиран“

Развиващият се отдел „Човешки ресурси“ вече не прилага едно универсално решение за организацията. Новите отдели осъзнават, че всеки отдел и служител е различен и че трябва да се приложи различен подход, за да се отговори на индивидуалните нужди. Това често се осъществява чрез отделяне на време на отделни служители и отдели, за да се определи как HR може най-добре да ги подкрепя и да управлява техните нужди.

От насилие от линии на бизнеса до тясно сътрудничество, за да разбере нуждите на бизнеса

Високопоставеният персонал работеше в собствения си ъгъл на кабинета без много взаимодействие с други отдели. Резултатът често е беше организация, изпълнена с бюрокрация, ако други отдели някога трябваше да си сътрудничат с ЧР. С развитието на нещата, HR започна да работи в тясно сътрудничество с други отдели, за да отговори най-добре на техните нужди, защото отворената комуникация и добрите работни отношения улесняват обединяването за постигане на отлични резултати.

От многогодишен проект до бързо проектиране и внедряване

Новият подход помага на HR бързо да проектира и приложи нови програми и идеи и да остане в течение с тенденциите на работното място. Технологията се променя бързо и HR няма повече лукс да седне и да създава перфектно формулирани планове. Вместо това отделът трябва да действа бързо, за да приложи плановете, докато те все още са уместни. Резултатът е гъвкав отдел, който трябва да стои близо до настроенията и тенденциите на служителите, за да изгради среда, която отразява настоящите нужди на организацията.

От длъжности за човешки ресурси до длъжности за намиране на таланти

Много компании са преименували традиционните длъжности в областта на човешките ресурси като „Talent manager” или „Happiness Manager“ и това не е случайно. Новите названия показват разширения обхват на човешките ресурси и начина, по който  участва в много други области.

Ще се радваме да споделите Вашето мнение по-долу в коментарите или да ни пишете на info@hrservices.bg

 

Leave a Comment