Когато искате да накарате всички да гребат в една ѝ съща посока, привеждането на служителите в съответствие с вашата мисия може да ви помогне.

Запознати ли са вашите служители с мисията на вашата компания? Повече от половината (53%) от работниците се определят като „неангажирани“, според неотдавнашна анкета на Gallup. А други 13% са „активно разединени“. Това означава, че всъщност не влагат сърцата си в работата си – те се появяват, пускат работата и се прибират у дома. Ако получат по-добро предложение за работа, вероятно си тръгват.

В края на краищата обаче успешната компания се нуждае от служители, които са отдадени – на това, което тя отстоява и на това, което се опитва да постигне. Как се създава работна сила, която не само иска да бъде там, но и работи с една и съща цел с ентусиазъм и всеотдайност?

Един от най-съществените аспекти на лидерството е свързването на служителите с онова нематериално качество на мисията на компанията. Принуждаването на вашите служители да се възползват от целите на компанията могат да увеличат лоялността и да помогнат на работниците да се чувстват по-удовлетворени от това, което постигат.

Опитайте тези шест стратегии, за да го направите.

Бъдете ясни с вашата мисия

Когато става въпрос да се уверите, че служителите възприемат фирмените ценности, трябва да сте кристално ясни каква е вашата мисия, визия и ценности. Визията е„ защо “- защо правите тази работа и как светът ще бъде по-добро място заради това? Мисията е„ какво “- какво правите всеки ден, за да го превърнете в реалност? И стойностите са как завършвате работата.

Трябва да сте наясно с всички тези неща, преди да можете да помолите служителите си да се ангажират и да се приведете в съответствие с тях. Отделете време да го изясните и да разрешите всички несъответствия. Тези несъответствия могат да предизвикат предизвикателството да бъдеш модел на служител.

Покажете на работниците как се вписват в плана

След като изясните мисията си, трябва да демонстрирате как вашият екип е част от плана. Самото изпълнение на мисия не означава непременно, че вашите служители виждат как техният принос се вписва в по-голямата стратегия.

Ако не сте пряко свързани със случващото се, често се чувствате като изгубени в комбинацията. Вие сте поредното зъбно колело и не сте сигурни как вашия присос е свързан с приноса на другите хора.

Колкото повече можете да помогнете на хората да видят как това, което правят, е от значение, толкова повече те ще се чувстват отдадени на своите роли. Станете наистина ясни как ролята на всеки човек всъщност се превръща в по-голямата картина.

Вплетете мисията си във всичко

След като имате съобщение, носете го навсякъде със себе си.

Въведете съобщенията както официално, чрез общуване в цялата организация и излъчени имейли, така и на всеки език, който използвате, когато сте пред служители или комуникирате с тях. Подсилете го чрез срещи на екипи и различни организационни мероприятия.

Неофициално използвайте едни и същи съобщения на събития извън сайта и на социални събития. След като бъде вплетено в структурата на организацията, ще се почувства истински.

Бъдете модел за подражание

Не можете да очаквате работниците ви да възприемат мисията и ценностите на компанията, ако не го правите сами. Дайте пример.

Виждали сме компании, в които [мисията] са само думи в наръчник или думи на хартия някъде, които всъщност не означават нищо.

Например компания, която заявява като част от изявлението си за мисията, че отделни служители, които предлагат решения, ще бъдат възнаградени – че талантът ще бъде популяризиран отвътре, но всеки път, когато се отваря експертна позиция, те излизат навън, за да открият това, което според тях е талант, който не е достъпен от организацията.

Непарични стимули за демонстриране на ангажираност

Вградете стимули за демонстриране на ангажираност към изявлението на мисията. Това може да е периодична или годишна награда.

Бъдете последователни в своята непоносимост към хора, които не се съчетават с визията и ценностите на компанията. Уверете се, че санкциите се прилагат еднакво за нарушаване на тези политики, независимо колко успешен може да бъде този човек. Например тормозът е тормоз, независимо колко пари носи на компанията този работник.

Ангажирането на служителя за мисията на компанията също трябва да бъде част от процеса на преглед на изпълнението.

Адаптирайте мисията

Целите се променят непрекъснато и вашата мисия трябва да се адаптира, вместо да се бори, за да остане актуална. Ако има разминаване, това ще създаде объркване. Следователно преглеждайте редовно мисията на компанията, за да оцените нейната значимост и да я модифицирате, за да отразите промените в бизнеса, пазара и приоритетите, които са важни за организацията.

Бъдете в течение на управленските умения

Познаването на най-добрия начин да бъдете внимателен мениджър често изисква експертни съвети. Пишете ни на info@hrservices.bg за да ви помогнем с решения в УЧР.