Интересувате ли се от начините, по които да предоставите обратна връзка на неуспешните кандидати за работа? Кандидатите оценяват отзивите, защото имат желание да подобрят шансовете си да получат следващата работа, за която кандидатстват. Някои кандидати също са истински заинтересовани да подобрят своите умения и взаимодействие в обстановка за интервю.

Проучване, направено от през 2018 г в Северна Америка установи, че 69,7 %% от кандидатите не получават обратна връзка, след като са били отхвърлени по време на етапите за селектиране и интервю за работа. Други 53,5% от кандидатите за работа не получавате обратна връзка след етапа на интервю.

Имайки предвид, че ако искате да подобрите имиджа си като работодател, който привлича и задържа най-добрите кандидати, ще се наложи да избегнете статистика като тази. Защо да не избегнете отрицателната обратна връзка и загубата на репутация при търсещите работа, като се отнасяте с кандидатите си за работа с достойнство и уважение?

Предлагаме на вашето внимание 9 съвета за предоставяне на полезна обратна връзка след интервю за работа

Те ще ви бъдат полезни, ако сте сред тези 30% от работодателите, които желаят да предоставят обратна връзка след интервю за работа.

1. Кажете истината

Ако скриете отзивите си чрез техника сандвич – какво ви е направило впечатление у кандидата, какво бихте искали да притежана като знания или компетенции и отново да изтъкнете силните страни на кандидата, ще му вдъхнете увереност да продължава напред, без да остава с негативни впечатления от интервюто и компанията.

2. Отнасяйте се към кандидата си с уважение

Дори ако миризмата на парфюма на кандидата е заляла вашата компания с нежелана миризма или човекът, облечен за интервю е дошъл в клубно облекло, вие дължите на човека уважително и професионално отношение.

3. Предоставете обратна връзка водени от истинско желание да предложите помощ

Вие предлагате обратната връзка, за да помогнете на кандидата да подобри шансовете си да получи предложение за работа. Кандидатът ще оцени истинността, ще си спомни как е бил третиран и ще сподели това в социалните медии и с приятелите си.

4. Съпоставете вашите отзиви с длъжностната характеристика, публикуването на работа и анализа на работата, който сте създали за позицията

Когато давате обратната връзка, пряко свързана с работата, вие държите професионалните отношения, при които е започнало познанството ви да останат положителни и трайни. Тази информация трябва да е свързана единствено с работата и изискванията към нея.

5. Направете отзивите си възможно най-конструктивни и ясни.

Кандидатите се нуждаят от приложима, конструктивна обратна връзка, която могат веднага да включат в своя набор от умения.

6. Придържайте се към фактите

Стойте далеч от предлагането на мнения и чувства. Тези коментари най-вероятно ще предизвикат спорове и аргументи. Не е нужно да казвате на кандидата, че интервюиращи се съмняват, че ще може да работи ефективно с разстроен клиент.

7. Ако тестът за умения е бил част от процеса на интервю, кажете на кандидата как се е справил/а на него

Например, ако е имало тест за бързопис, споделете резултата и очакванията ви за скорост и правопис. Или ако от програмисти се очаква да напишат код, за да можете да оцените уменията им, разкажете на кандидатите как са се справили със задачата.

8. Ограничете вашите отзиви до дейности, отговори и опит, които кандидатът може да промени

Можете да предложите областите, в които той или тя се нуждае, за да придобие опит или да се квалифицира за работа, подобна на вашата в бъдеще. Ако отговорите на кандидата ви на въпроси по време на интервюто са били по-слаби от конкуренцията, посочете няколко теми, които може да засили.

9. В много случаи решението ви за наемане има малко общо с всичко, което вашият кандидат може да подобри в краткосрочен план.

Понякога подходящата обратна връзка е, че имате по-силни кандидати с повече опит и знания в области, които възприемате като най-важни за работата. Ако можете, споделете с кандидата областите, които трябва да се стремят да подобрят или просто запазете контакта с тези добри апликанти. Бъдете все пак подготвени, защото, ако използвате този отговор и сте избрали да предоставите обратна връзка, кандидатът ще попита кои области трябва да подобри.

Решенията дали – и как да предоставите на кандидата обратната връзка освен това зависят и от вашето усещане за това как той/ тя може да реагира въз основа на вашия опит с неговата/ нейната кандидатура. Когато можете да посочите няколко прости, солидни причини и предложения, вместо да изразявате чувства, предположения или мнения, имате много добра основа за създаване на трайно положителни отношения с кандидатите. Създайте политика за вашата организация и помолете интервюиращите и рекрутърите да я спазват.

 

Leave a Comment