Почти всеки аспект от процеса по търсене и подбор на персонал включително провеждането на интервюта и въвеждането на новоназначените в работата, се промениха през последните седмици.

Ако сте една от компаниите, които все още наема по време на пандемия, най-вероятно извършате стандартните си дейности по нов начин. От интервюирането до момента за провеждане на въвеждащо обучение, социалното дистанциране влияе на подбора по множество начини и точно колко зависи от индустрията, в която оперирате.

Някои сектори са замразени като ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, логистика. Обратно на това, някои от тях процъфтяват – фармация, хранителни стоки и здравеопазване – сектори в огромно търсене на служители.

Независимо дали става въпрос за търсене на работници или служители, начинът, по който компаниите търсят да наемат персонал коренно се промени.

Нов начин за кандидатстване

Първата промяна е в начина, по който компаниите намират кандидати. Поради социалното дистанциране, мнозина се отдръпват от национална или глобална реклама, ограничавайки своето географско търсене. Първо се търси на местно ниво, с фокус върху конкретно населено място, вместо да се разширява областния периметър. Ако не може да бъде намерен на местно ниво даден служител,  бавно се разширява търсенето.

Социалното дистанциране може да влияе положително за вътрешните кандидати, много от които се вглеждат по-внимателно в предлаганите възможности. Редица компании предпочитат да замразят външното наемане и да дадат приоритет на вътрешния ресурс. Голяма част от компаниите са поставили на пауза проекти,  които физически са били стартирани докато отмине извънредната ситуация и се прецени новата обстановка.

Нов процес на интервюиране

Някои работодатели отхвърляха отдалечените интервюта в миналото и не ги приемаха, като надежден начин за комуникация. Сега този тип интервюта се приемат съвсем естествено от всички участници в процеса по подбор.

За целта се използват най-различни платформи като като Zoom. Интервютата лице в лице в момента не се провеждат и всички вече са приели видео интервюта.  И въпреки, че те бяха характерни за по-високите позиции, сега са вариант и за персонала зает на по-ниските длъжности.

В някои случаи компаниите, които имат колеги и поделения в други градове, ги молеха да правят лични интервюта с кандидатите, а сега те се случват и в местния парк (преди извънредната обстановка).

Как една компания адаптира процеса на събеседване, може да бъде показателно за нейната култура. До преди няколко седмици определени компании позволяваха на някои кандидати да се откажат от срещи на място, ако така им е по-удобно. Други не се съгласяваха на дистанционно интервю, в случай, че кандидата няма възможност да пътува. Приспособявайки различни нива  на комфорт, компаниите не просто казват, че имат определена култура: те го показват.

Ново въвеждащо обучение

След като се наеме кандидат, процесът на въвеждане също става виртуален и най-голямата промяна е в новия стил на управление, който се изисква. Въвеждането на нов служител в работата, когато значителна част от персонала физически не е заедно е предизвикателство. При въвеждащото обучение показваме лично отношение, като се опитваме да го въвлечем бизнеса, за да се почувства като част от него.

Някои компании използват VR технология, за да дадат на кандидатите обиколка на съоръженията. Редовните видеоконференции също са важни.

Помагането на някой да се почувства част от екипа се свежда до ясна информация, ясни директиви и силно лидерство. Може да говорите с някого само 15 или 20 минути, в сравнение с миналото когато сте прекарвали целия ден, седейки само на няколко бюра. Необходимо е да предложите много ресурси и информация, планирани разговори чрез видео. Трябва да въведете рутина в живота им.

Дали тази промяна ще навлезе дългосрочно?

Как хората започнаха да работят различно за една нощ и новите процеси могат да станат постоянни?

В миналото не много компании бяха склонни да приемат дистанционния начин на работа, а сега почти всяка компания я въведе. Това изисква по-голямо ниво на доверие, разбиране на пълномощията и управление на личности и взаимоотношения.

Компаниите ще видят, че служителите могат да бъдат продуктивни от дома си, а също могат да се радват, че не се нуждаят от обширни режийни разходи с огромни офиси или натиск, за да създадат ангажираща среда, особено ако имат същото ниво на производителност.

Това е ново статукво, което ще има отражение върху поведението на организациите, като някои компании ще процъфтяват и ще се появят нови начини на работа и нови технологии. През следващите 12 месеца процесите по подбор и онбординг ще изглеждат съвсем различно.

Ако имате нужда от нашите услуги, можете да ни пишете на info@hrservices.bg

Leave a Comment