HR агенциите са пътят към правилните служители. Фирмите за подбор са утвърден и разпространен начин за сдобиване с добри кандидатури. Голяма част от компаниите свикнаха да работят с тях и бързо да решават въпросите, свързани с напуснали служители, специалисти натоварени със специфични компетенции или търсенето на специалисти от компания конкурент.

Предимства на агенциите за работа

Като специалисти в своя бранш, компаниите за подбор имат голям обем с автобиографии на кандидати и затова много по-бързо могат да предложат решение на работодателя.

Другото предимство на фирмите за подбор е знанието и умението им да работят с канидатите и да установяват бърз контакт с апликантите. HR компаниите много бързо успяват да разгледат нови профили – за секунди, за да се ориентират дали конкретния служител се вписва или не в заданието на работодателя.

Същевременно компаниите за подбор на персонал имат силно присъствие в интернет и при наличие на нови възможности за работа бързо успяват да се сдобият с точните кандидатури.

Разбира се има насищане на контакта с конкретни оферти. Няма как кандидат, който е заявил, че не желае да сменя настоящата си работа /независимо от финансовите условия/ да бъде кантактван всяка седмица/ месец с нова оферта.

Предложението за работа

Важно е работодателите да имат ясна представа доколко е атрактивно предложението им за работа – като физически условия на труд, техническа обезпеченост, финансови и социални аспекти – възнаграждение и социални придобивки,  възможност за развитие на конкретното работно място, локация, възможност за придобиване на нови умения  и професионално развитие и много други. Има правопропорционална връзка между високото възнаграждение и добрите кандидатура, т.е по-високото заплащане може да привлече по-добри кандидати за работа.

Някои по-големи компании разполагат с HR специалист , на когото са вменени функции по изчисление на възнаграждение, оформяне на различни документи и бележки за персонала поддържане на личните досиета на служителите, пенсиониране и обучението на служителите, въвеждането им в новата работа и привличане на нови кандидати. В други разполагат с цял отдел „Човешки ресурси“, където тези функции са разделени по направления и подбора на персонал е самостоятелна функция. В малките и средни предприятия познатите като МСП обаче няма такъв специалист по подбор, често поддържането му е излишно скъпо и поради тази причина е удачен вариант използването на външна услуга чрез агенция за подбор на персонал, която да подпомогне този процес.

Резултати от подбора

Успеха на процеса по подбор  чрез партньор – агенция за работа е не само резултат от реалните усилия и умения на компанията по подбор, но и резултат от фактическата ситуация, а именно доколко атрактивно е предложението към кандидатите сред конкуриращи се компании за добри кадри. Влияние оказват и изградения имидж на работодателя възложител или какъв бранд е изградил работодателя. Понякога кандидатите се отказват от възможността за работа само защото компанията работодател се намира в техния черен списък с фирми, за които дадения служител не желае да работи. Често кандидатите четат рецензии в сайтове като bgrabotodatel.com и задават въпроси там или търсят познати, които са работили в компанията за обратна връзка.

Работодателите могат да наклонят везните в своя полза, ако съумеят да се представят добре пред кандидатите за работа не само с условията, които предлагат в първоначалната оферта, но и с отношението и комуникацията по време на интервютата. Макар и редки, има случаи , в които работодателите закъсняват за уговорените интервюта, не са прочели предварително резюмето на апликанта, отговарят уклончиво на конкретни въпроси, задават неприемливи въпроси, бавят подбора седмици наред и т.н, с което занижават усилията на агенцията по подбор.

Важно условие за положителен резултат е също първоначално да се зададат правилно критериите за подбор към фирмата за набиране на персонал, за да могат да се предложат подходящи апликанти. Има случаи, в които работодателите поставят по-високи критерии към кандидатите например за висше образование, а впоследствие се оказва, че не е необходимо за конкретната позиция.

От съществено значение е и да може да се работи с подходящи темпове на работа, за да няма загубване на подходящи кандидати.

За определени професии е възможно да има пик или спад на търсенето на конкретни специлисти, например в туристическия сезон има по-високо търсене на готвачи, сервитьори, хигиенисти, рецепционисти, администратори и т.н , което означава, че конкуренцията е по-голяма и по-трудно се достига до добри служители и работници.

Рекрутинг агенциите се стараят да бъдат максимално гъвкави и все пак се нуждаят от подходящи срокове за работа, изискващи достатъчно време за селекция и връзка с кандидатите, презентиране на възможността за работа и организиране на интервюта.

Ако имате нужда от услуга по подбор на персонал, можете да се свържете с нашата лицензирана компания HR Services на info@hrservices.bg

Leave a Comment