Има действия и поведения, които са в ущърб на отношението интервюиращ-интервюиран.

Когато сте на интервю за работа, има много неща, които e добре да съобразявате, за да се представите добре. Има неща, които не трябва да правите, ако искате да Ви поканят отново и да Ви предложат работно място.

Грешки във вербалната комуникация:

 • прекъсване на интервюиращия;
 • поставяне под въпрос питанията на интервюиращия ( например: Този въпрос ми се струва сложен и рискован);
 • продължително мълчание и отговори от една дума (например: Да…не….може би…);
 • жаргон, езикови грешки, паразитни думи (например: хората бяха много дръпнати…/ за да можехме да бъдеме мотивирани/ все едно, че…);
 • празнословие и отклоняване от задаваните въпроси (например: Не познавам добре сферата на телекомуникациите, но в банката…);
 • избягване на трудни въпроси (например: Не обичам да правя планове за бъдещето..предпочитам да живея в настоящето…ден за ден…);
 • прекомерно извиняване (например: Моля за извинение, че настоявам…надявам се, че отговарям на въпроса Ви…струва ми се, че това ще рече…);

Грешки в невербалната комуникация:

 • продължително наместване на стола;
 • пипане на лични или стоящи на масата вещи;
 • подпиране на портфейл, папка или чанта на масата;
 • дъвчене на дъвка, хранене или пушене;
 • включен мобилен телефон;
 • несъгласувани действия и стойки (резки движения, разкриващи вълнение);
 • разсеян поглед (оглеждащ наоколо).

Грешки в подхода:

 • проява на надменност (например: Не допускам да поставят под въпрос работата ми, особено когато не взимам ръководството на сериозно…);
 • прекалена скромност (например: Правя каквото и да е, тъй като не съм в положение да изисквам нищо…само мога да благодаря за възможността, че ми дават работа…);
 • самохвалство (например: Аз бях единственият кадърен човек в онзи екип, представянето ми винаги е било безукорно…);
 • говорене за предишни работодатели или преки началници по отрицателен начин (например: Съдружниците в компанията не се разбираха и нямаха способности за ръководене на хора…Знаеха само да експлоатират работниците);
 • критикуване на ценности (например: Тази колежка беше много раздразнителна, беше невъзможно да се общува с нея, и всичко навежда на мисълта, че има връзка с шефа, май ще му е протеже…).

В развоя на интервюто е необходимо да бъдете сензитивен към сигналите на средата и към собствените си преживявания.

Невербална комуникация:

 • представяне, поздравявайки посрещащия;
 • изчакване на покана за сядане;
 • сядане и седене в уместна поза;
 • проявяване на внимание и интерес;
 • гледане на интервюиращия в очите;
 • открити жестове и усмивка;
 • подобаващо обръщение (никога на „ти“);
 • положителна комуникация (вербална и невербална);
 • говорене с естествен и непринуден тон;
 • следене на интервюиращия и слушане на казваното от него.

Вербална комуникация:

 • отговаряне съгласно въпросите;
 • проявяване на интерес към работата и фирмата;
 • деликатно искане на пояснения, винаги когато някой въпрос не е ясен.

Планирането и предварителната Ви подготовка за интервю ще повиши увереността и емоционалния контрол.

 

 

Leave a Comment