Нарастваща роля на HR-а и подбора на персонал

Набирането на персонал ще доведе до критични за бизнеса промени.

Няма съмнение, че набирането става все по-стратегическо и 70% от професионалистите казват, че екипът може да претендира за място на управленската маса.

В наши дни лидерите по набиране на персонал имат възможност действително да бъдат стратегически бизнес партньор и да влияят във всички аспекти  – от разговор с главния мениджър до визията на работодателска марка и пропуските в обученията.

Специалистите по набиране на персонал никога не са успявали да окажат по-голямо въздействие, отколкото в момента.

В миналото HR служителите помагаха на компанията, а сега вече променят структурата на компанията, работната среда и начина, по който се случва наемането и въвеждането в работа и развитието на служителите, оценяват приноса и въздействат върху заплащането им.

Гъвкавост в заплащането

Набирането на персонал има все по-ключова роля с възнаграждението.

Нарастващата инфлация, намаляваща покупателна способност на заплатите и конкурентен пазар на труда. С тези три тенденции в един сблъсък – и компенсацията, класирана като най-висок приоритет за кандидатите в световен мащаб – трябва да се реагира.

Веригата за обратна връзка между набиране на персонал и финанси при дискусии за компанията трябва да бъде по-гъвкава от всякога – особено във време, когато прозрачността на заплащането нараства. Лидерите по набиране на персонал могат да помогнат на своите компании да останат пред кривата, като повдигнат този разговор днес.

Като лидер с най-ясна представа за приоритетите на кандидатите, динамиката на пазара на труда и резултатите от набирането на персонал в реално време във вашата компания, вие сте в най-добрата позиция да водите разговора за заплащането и неговото въздействие върху бизнеса – от защита на конкурентни модели, до запазване на най-добрите ви таланти, като настоявате за увеличения на заплатите, които са в крак с инфлацията.

Ако договаряната оферта за работа е под пазарните нива, съществува непосредствен риск от загуба на тези служители в конкурентна компания.

Корпоративен бранд

Положителния имидж на компанията е с все по-нарастващо влияние.

Лидерите по набиране на персонал знаят, че конкуренцията за таланти не е отслабнала, въпреки че наемането се е забавило. Въпреки че по-малкото наемане обикновено означава по-малко власт за работниците, екипите за набиране на персонал виждат тази динамика да се връща в обратна посока с течение на времето: 64% прогнозират, че бъдещето на набирането на персонал ще бъде по-благоприятно за кандидатите и служителите (за разлика от работодателите) през следващите пет години.

Ето защо усъвършенстването и предаването на ясно, завладяващо предложение за стойност на работодателя е по-важно от всякога. Тъй като повечето бюджети за набиране на персонал се очаква да се свият или да останат в застой, работодателската марка е единствената позиция, в която мнозинството професионалисти очакват увеличени инвестиции тази година. Но инвестирането в брандинг на работодателя няма да стигне далеч, ако не работите, за да разберете основните приоритети на таланта и да се движите автентично.

Меки умения

Работодателите ще се нуждаят от по-стратегически набор от меки умения.

Уменията, от които се нуждаят компаниите, се променят бързо.

Адаптивността, способността за решаване на проблеми и бизнес проницателността се нареждат сред трите най-добри меки умения, от които набиращите персонал ще се нуждаят в бъдеще. Тъй като TA професионалистите стават все по-стратегически партньори, те ще трябва да се приспособят в движение и да намерят решения, които се издигат до основните бизнес цели.

Тъй като компаниите се придържат към наемането на първо място с уменията, екипите за набиране на персонал ще трябва да обмислят кои умения ценят най-много – в работната сила като цяло и в собствените си организации за набиране на персонал.

Възможност за учене и развитие

Набирането ще сътрудничи повече с ученето и развитието.

Стените, които някога разделяха набирането и обучението и развитието (L&D), бързо се срутват. Докато трима от всеки пет (62%) TA професионалисти казват, че вече работят в тясно сътрудничество с L&D, още по-голяма част казват, че все още ще трябва да се сближат в бъдеще.

Тъй като портфолиото на лидерите по набиране на персонал се разширява, за да включва неща като вътрешна мобилност, наемане на първо място с умения и задържане на служители, те ще трябва да си сътрудничат повече с L&D, за да подготвят вътрешните таланти за нови роли, да идентифицират пропуските в уменията и да гарантират, че вашата компания е мястото, където хората могат да се развиват.

Ще чуете същото от L&D професионалисти: 47% казват, че работят по-тясно с TA тази година, според доклада за обучение на работното място на LinkedIn. Тези респонденти също казват, че най-важната област на фокус за L&D ще бъде привеждането в съответствие на учебните програми с бизнес целите – където набирането на персонал може да играе допълнителна роля в разбирането от какви умения се нуждае компанията.

Изкуствен интелект

Като цяло изкуствения интелект и подобни инструменти  ще позволят на специалистите по подбор да се съсредоточат върху човешката част от наемането.

Generative AI (GAI) – т.е. инструменти като ChatGPT, които интелигентно генерират съдържание – е завладяваща нова технология, която е обещаваща за професионалистите с таланти, много от които вярват, че може да помогне при отнемащи време задачи, като изготвяне на длъжностни характеристики и персонализирани съобщения до кандидатите.

Въпреки че GAI може да помогне при изготвянето на чернова на съдържание, от решаващо значение е да държите „човек в течение“ – някой с правилното ноу-хау трябва винаги да е там, за да преглежда внимателно и да прецизира генерираното съдържание.

В обозримото бъдеще на набирането на персонал хората все още ще играят съществена роля. Човечността все още има значение, особено за трудни за попълване работни места и в основата на това е съпричастността. Добрият специалист по набиране на персонал вдъхва живот на възможността и компанията, отвъд това, което човек може да види на уебсайт или длъжностна характеристика.

Нуждаете се от помощ в подбора на персонал?

Не се колебайте и ни пишете на info@hrservices.bg