Набирането  на персонал е процесът на привличане, сортиране, ангажиране, подбор и наемане на служители. Много фирми разглеждат набирането на персонал като конкурентно предимство, което е в основата на иновациите, производителността, репутацията  и търговските резултати.

Такива фирми обикновено използват множество техники за привличане, откриване и ангажиране на таланти. По-долу сме изброили най-често срещаните начини за набиране на персонал.

Брандиране на работодателя

Привличането на таланти чрез работа върху вашата репутация и разпознаване на марката ви като работодател. В някои случаи фирмите с доста атрактивна корпоративна култура не са добре познати на кандидатите. Същите техники, които се използват за брандиране на продукти, като индентичност на марката например, могат да се прилагат при брандиране на работодатели.

Публикация

Стандартна практика е да се публикуват работни места в сайтове за работа като като www.jobmonster.bg  или www.jobs.bg .  Това позволява на обществеността да вижда свободните работни места и създава атмосфера на открита конкуренция за позициите.

Фирмени уебсайтове

Приемане на заявления и запитвания за заетост чрез канали като вашия уебсайт за изграждане на база данни от заинтересовани кандидати.

Вътрешно набиране

Разрешаване на вашите служители да кандидатстват за открити позиции. Когато използва такъв начин за набиране, работодателят е склонен е да подобри организацинната си култура, тъй като това предоставя възможности за растеж и промяна в рамките на една фирма.

Препоръки

Служителите често имат голяма мрежа от приятели и бивши колеги в една и съща професия. Като такива работодателите обикновено предлагат бонуси на служителите, които се позоват на успешен кандидат. Това начин на подбор изисква и внимателно управление като например изпълнителен директор, който привлича голям брой хора от бившата си фирма, защото това може да доведе до промяна на ценностите и културата в организацията.

Насърчаване

Използване на техники като социални медии и реклама за създаване на осведоменост за откритите позиции и вашата фирма като работодател.

Събития

Използване на индустриални конференции и кариерни събития за свързване с таланти.

Стажовете

Предлагане на студентите възможност за сдобиване с ценен трудов опит.

Набиране на студенти

Установяване на връзки с университети, колежи и други институции за набиране на студенти. Много училища провеждат кариерни събития и форуми, които са отворени за работодатели, предлагащи квалифициран труд. Като алтернатива големите фирми могат да провеждат събития, които са отворени за студенти. Някои фирми имат практиката да наемат служители, които са завършили студенти и внимателно запазват таланта в дългосрочен план.

Комуникация на информацията

Комуникация на информацията по интересен начин за насърчаване популяризиране на работната позиция и дадената компания. Например длъжностна характеристика, която използва техники за разказване, за да нарисува картина на вълнуваща и възнаграждаваща мисия.

Работодателите

Работодателите са външни рекрутъри, които се занимават с откриване на таланти, тъй като поддържат големи мрежи от връзки.

Пасивно изследване на кандидатите

Разглеждайки кандидатури, които в момента не са на пазара на труда, но имат потенциал като заети лица и пенсионери. Тези профили изискват време и проучване, тъй като такива хора няма да се свържат с вас. Обичайно за тези категории се използват външни агенции за подбор като HR Services www.hrservices.bg

HR Services подпомагаме нашите клиенти с удоволствие в намирането на най-подходящите служители за техния бизнес.

Можете да прочетете подробно за услугите по подбор, които предлагаме тук и да изпратите Вашето запитване за подбор на персонал на info@hrservices.bg

Leave a Comment