Близо 160 души – дистрибутори, компютърни оператори и началник-складове, само допреди два месеца са работили за Wrigley Bulgaria, без да са имали каквито и да било договори с компанията. Ползвали са всичките си права по Кодекса на труда, редовно са получавали заплати, върху тях са плащани всички дължими данъци и осигуровки. Единствената особеност в този случай е, че те формално са били служители на агенция за подбор и управление на персонал.

Wrigley Bulgaria е една от първите фирми у нас, наели персонал “на лизинг”. “Нашата политика е да изнасяме извън компанията всяка дейност, която не е критично важна за нас, дори ако това ни излиза малко по-скъпо като пари. Със сигурност обаче по този начин спестяваме много време, нерви и усилия, а нашият персонал може да се концентрира върху по-важни задачи”, казва Стефан Таранджийски, кънтри-мениджър на Wrigley Bulgaria. Компанията спряла да използва услугата едва когато напълно отделила логистиката и прехвърлила цялата дистрибуция на подизпълнителски фирми. Всичко това обяснява как фирма с 34 служители в собствения си щат през 2001 г. е направила оборот от около 25 млн. лв.

Какво представлява самата услуга

Лизингът на персонал е юридическата възможност да се наемат служители, които формално се водят на трудов договор на друга фирма, обикновено на консултант по управление на човешките ресурси, а реално работят за съответната компания, поръчала услугата. Може да се ползва за неограничен период от време. Познат е в бизнессредите в чужбина и като contract management.

Фирмата клиент сама подбира или участва активно в подбора на персонала, наеман на лизинг, определя заплатите, бонусите и санкциите. Консултантът сключва трудови договори с определените служители и формално поема всички задължения на работодател – грижи се за задължителните формалности по трудовото правоотношение, води трудовата книжка, изготвя изискваните от различни органи справки, следи за отпуските. В същото време съответните служители работят за фирмата клиент на определени от него работни места.

Клиентът сключва с консултанта договор за услуга. Всеки месец той дава информация за броя отработени дни, поощренията и наказанията, а консултантът му издава фактура за външна услуга. “Ако всички чистачки на голяма банка са под формата на лизинг при определен консултант, той издава на клиента фактура за услуги по почистване”, дава пример Георги К. Първанов, управляващ директор на агенция “КонсулТим”.
След съответна проверка на документите оторизирано от клиента лице, обикновено финансовият директор, подписва фактурата и превежда общата сума на всички дължими заплати, данъци и осигуровки плюс договорената комисиона за консултанта.

Колко плаща фирмата потребител

“Цената на услугата се определя от различни показатели като брой на ангажираните хора, продължителност на проекта, равнище на заплащане за заетите позиции, уникалност на позициите, честота на ползване на услугата и други елементи. Офертата е индивидуална, като при някои комплексни проекти цената на услугата може да бъде пет процента върху месечното брутно възнаграждение, изплащано на наетите на лизинг служители, а при други достига до 50%”, твърди Мирена Петрова, генерален мениджър на P&P Bulgaria.

В “КонсулТим” процентът е 12%. Средно толкова искат и останалите агенции, които продават услугата на българския пазар. “Впрочем на Запад, където тази услуга е много популярна, фирмите, които я предлагат, печелят не толкова от комисионата, колкото от отстъпките от пенсионни, застрахователни вноски и други преференции”, отбелязва Георги К. Първанов.

Компаниите клиенти плащат също ДДС върху стойността на външната услуга, която включва заплати, данъци, осигуровки и комисиона. “Това по никакъв начин не утежнява бюджета, защото начисленият ДДС се признава за данъчен кредит”, уточнява Адриана Стоилова, финансов и административен мениджър на Wrigley Bulgaria. Данъкът върху добавената стойност обаче би оскъпил лизинга за организации, които не са регистрирани в страната, а имат нужда от хора – например за някои чуждестранни фондации с краткосрочни проекти в страната.

Кои са потенциалните клиенти

Лизингът на персонал все още не е много популярен у нас. Не са много и консултантските агенции, които го предлагат. Това са предимно компании с чуждестранен капитал или поне асоциирани с чужди компании, тоест запознати и ползващи западния опит в това отношение.

“В края на 1995 г. за пръв път проучихме законовата база за въвеждането на тази услуга в България и започнахме да я предлагаме”, разказва Мария Шишкова, изпълнителен директор на AIMS Human Capital Bulgaria. Първите клиенти били представителства на мултинационални компании в страната, които познават лизинга от своите фирми майки в чужбина.

Според консултантските агенции най-много потребители на лизинга има сред търговските компании. Основни клиенти са също неправителствени организации – фондации, сдружения, особено такива, които не са регистрирани в страната, чуждестранни физически лица, а вече и някои български фирми.
“Лизингът е особено подходящ за чуждестранни компании, които сега стартират дейността си в България и все още не познават добре нашето доста сложно трудово, данъчно и осигурително законодателство”, отбелязва Мария Шишкова.

В какви случаи се използва схемата

“Основната цел на тази услуга е бързо, точно и ефективно решение на проблем, свързан с временни затруднения по отношение на персонала на компанията, в зависимост от дейността й и без ограничения”, е кратката формулировка на Мирена Петрова от P&P Bulgaria.

Мотивите могат да бъдат най-различни. Големите международни компании и банки например търсят тази услуга, когато са ограничени по отношение на щата или бюджета за работни заплати. Обикновено съответният допълнителен щат не е разрешен от главния офис извън България.

Лизингът е удобен също при ограничени във времето проекти – често фирмите имат маркетингови, търговски или производствени проекти с продължителност половин до една година и не виждат смисъл да назначават хора на собствен щат само за няколко месеца. Подобни са случаите, когато чужди организации без регистрация у нас работят по краткосрочни проекти в България. “За тях да използват персонал на лизинг е по-изгодно, отколкото да се регистрират и да наемат човек, който да обслужва административно наетия персонал. А някои от тези организации изобщо не могат да се регистрират по различни юридически причини”, коментира Георги К. Първанов от “КонсулТим”.

Кампаниите, свързани с промотирането на продукт или услуга, са друг повод за наемане на хора на лизинг. Тази схема се практикува и при годишни отпуски, отпуск по майчинство или болест.

Фирмите прибягват към лизинга също при експериментална промяна на организационната структура, понякога я използват, вместо да назначат избрания човек с договор за изпитателен срок. Услугата е удобна и за сезонни дейности, например в туризма.

Компаниите предпочитат лизинга и когато не желаят да се ангажират с формалностите, свързани с администриране на персонала. Това е особено изгодно за малки организации, където е по-лесно и по-евтино целият персонал да бъде нает на лизинг, отколкото да се назначават служители и да се купува специализиран софтуер за заплати и администриране на “личния състав”.

Какви хора се вземат на лизинг

“Подходящи кандидати за наемане на лизинг са млади специалисти в началото на трудовата си кариера, ползващи отпуск по майчинство, тесни специалисти от различни области, ниско квалифицирани работници при сезонни производства”, смята Мирена Петрова.

“Давали сме на лизинг хора за всякакви позиции – от обслужващ персонал и административни длъжности до ръководители на офиси”, казва Мария Шишкова.

Според Стефан Таранджийски от Wrigley Bulgaria лизингът е удобен, когато става дума за масов персонал – голям брой служители с една и съща функция на изпълнителски длъжности, например дистрибутори. “Не бихме наемали така хора на по-отговорни позиции. Ние предпочитаме ключовите служители да са на договор при нас, за да можем винаги да разчитаме на тях, а и самите те да са по-мотивирани”, добавя Таранджийски.

Кои са предимствата на лизинга

“Ние почти не се занимаваме с документацията по подбора, селектирането и обработката на информацията, изобщо с цялата дейност на т.нар. личен състав и ТРЗ. Ако бяхме поели сами тази работа, трябваше да назначим поне още един-двама служители, които да се занимават само с това. Ако се сметнат разходите за оборудване на работни места, хардуер и софтуер, за заплати на тези хора, щеше да ни излезе по-скъпо, отколкото плащахме на AIMS, изчислява Стефан Таранджийски.

Но дори да е по-скъпо в пари, с тях клиентът всъщност плаща за спокойствие, сигурност, печели време и не хаби нерви. “Лизинговата схема е много гъвкава и освобождава клиента от формалностите и от необходимостта да следи промените в законодателството. Тя би могла да се обвърже и с други продукти като медицинско обслужване, застраховки, пенсионни осигуровки, както е по света”, предлага Георги К. Първанов.

Какви са рисковете при тази схема

Както всяка новост, услугата лизинг на персонал се приема скептично от хората, които не я познават. Тя наистина не е съвършена, но в повечето случаи предимствата са повече от недостатъците.

Цената е първото, което кара фирмите клиенти да се замислят. Комисионата на консултантските агенции не е малка и наемането на по-голям брой служители по тази схема струва скъпо. Освен това, тъй като на практика въпросните служители имат двама работодатели, информацията циркулира през повече канали, което повишава риска от грешки. “Не бих нарекла това точно недостатък, но тази процедура изисква по-добра комуникация и дисциплина. В нашата практика досега не е имало сериозни грешки, а по-скоро технически и несъществени”, обясни Адриана Стоилова от Wrigley Bulgaria.

Понякога проблеми създава самата липса на информация и познаването на услугата лизинг на персонал. “Случвало се е някои държавни органи, например данъчни служители, да питат защо дистрибуторите продават нашите дъвки, а не са на щат при нас. Тогава данъчните започват да ровят и да търсят несъществуващи законови нарушения”, споделя Стефан Таранджийски.

Според Георги К. Първанов от “КонсулТим” не бива да се забравя и рискът за консултантските агенции, които предлагат тази услуга – по нашето законодателство при евентуална трудова злополука пълната отговорност пада върху фирмата формален работодател, тоест върху консултанта.
Подобни са рисковете и в други държави, където се прилага лизингът. Въпреки това в света има компании като швейцарската Adecco, които са дали на лизинг на различни фирми над един милион служители.

Leave a Comment