Подбор или набиране на персонал се отнася до процеса на идентифициране, привличане, интервюиране, подбор, наемане и включване на служители. С други думи, това включва всичко – от идентифициране на потребността от персонал до попълването му.

В зависимост от размера на организацията, наемането е отговорност на редица служители. По-големите организации могат да разполагат с цели екипи от рeкрутъри, докато други само с един специалист по подбор на персонал, който изчислява възнаграждения, личен състав и други административни дейности. В малки компании  HR мениджърът може да отговаря за подбора на персонал. Освен това, много организации възлагат наемането на служители на външни фирми – агенции за подбор на персонал. Почти винаги компаниите набират кандидати за нови позиции чрез реклами, бордове за работа, сайтове в социалните медии и други. Много от тях използват софтуер за набиране на персонал, за да осигурят по-ефективен процес. Независимо от това, набирането на персонал е част от процеса по управление на човешките ресурси или познат като HRM.

Какво е набирането в HRM?

Управлението на човешките ресурси, иначе известно като HRM или HR за кратко, е функцията на управлението на хората в рамките на една организация. HR е отговорен за улесняване на общите цели на организацията чрез ефективно администриране на човешкия капитал – фокусиране върху служителите като най-важния актив на компанията.

Набирането е първата стъпка в изграждането на човешкия капитал на организацията. На високо ниво целите са да се намерят и наемат най-добрите кандидати, навреме и в рамките на бюджета.

Какво включва набирането на персонал?

Въпреки че процесът на набиране е уникален за всяка организация, има 15 основни стъпки от процеса на наемане. Изброили сме ги тук, но по-подробно проучване на тези стъпки разгледайте в следващите ни статии:

• Определяне необходимостта от наемане;

• Съставяне на план за набиране;

• Съставяне на длъжностна характеристика;

• Рекламиране на позицията;

• Формулиране на длъжността;

• Преглед на приложенията;

• Телефонно интервю / Първоначален скрининг;

• Интервюта;

• Оценка на кандидатите;

• Проверка;

• Решение;

• Референтна проверка;

•Предложение за работа;

• Наемане;

• Въвеждане в работата/ онбординг;

Видове подбор на персонал

Съществуват няколко вида набиране. Ето общ преглед:

Вътрешно набиране

Вътрешното набиране включва попълване на свободните работни места със съществуващи служители от организацията.

Външен подбор

В този случай отдела по ЧР в самата компания се насочва самостоятелно да търси служители на пазара на труда, като използва най-различни канали за популяризиране на обявлението си.

Подбор чрез HR агенция (retained recruiting)

Когато организацията наеме фирма за подбор, има няколко начина да го направи: запазеното набиране е често срещано. Когато дадена организация наеме фирма за подбор на персонал, за да запълни свободно място, обикновено плащат предварителна такса за заемане на длъжността. Фирмата е отговорна за намирането на кандидати до заемане на позицията. Организацията също се съгласява да работи изключително с фирмата. С други думи, компаниите не могат да наемат множество фирми за набиране на персонал, които да заемат една и съща позиция.

Набиране при непредвидени ситуации (Contingency Recruiting)

За разлика от запазеното набиране на персонал, не се заплаща предварителна такса с непредвидени обстоятелства. Вместо това компанията за подбор на персонал получава заплащане само когато клиентите, които представляват, са наети от организация.

Агенции за временна заетост (Staffing Recruiting)

наетия персонал работи за агенцията по подбор, която получава заплащане от компанията, с която има сключен договор. Агенциите за персонал обикновено се фокусират върху краткосрочни или временни работни места.

Набиране на работа за безработни (Outplacement Recruiting)

Заместването обикновено е спонсорирано от работодателя предимство, което помага на бившите служители да преминат на нова работа. Набирането на служители за преместване е предназначено да осигури на безработните служители възможност за намиране на нови позиции или кариера.

Обратно набиране (Reverse Recruiting)

Отнася се до процеса, при който служителят се насърчава да търси работа в различна организация, която предлага по-добро съответствие на техните умения. Ние предлагаме обратни дни за набиране, за да помогнем на работниците в този процес.

Съвети за ефективно набиране

Набирането на персонал е нюансиран процес, който изисква задълбочени изследвания, задълбочени процедури и финес, за да се осигурят редовни висококачествени наемания. Имайки това предвид, ето най-добрите три съвета за ефективно набиране на персонал:

• Погледнете вътрешното преди външното набиране: има голяма вероятност най-добрият кандидат за вашата позиция вече да работи за вашата организация. Вътрешните кандидати вече са запознати и допринасят за вашата корпоративна култура и цели. Предвид миналия им успех във вашата организация, разумно е да се очаква, че те ще продължат да се отличават на нова позиция.

• Обърнете се към „пасивни“ кандидати: има голяма вероятност вашият идеален кандидат да не търси активно нова работа и да не отговори на обявата ви за работа. Защо? Защото те вероятно вече са наети другаде. В крайна сметка, защо вашите конкуренти също не биха искали да наемат идеалния ви кандидат? Следователно, ефективното набиране изисква от вас да търсите най-добрите таланти извън групата на активно търсещите. Насърчаване на вашия персонал да присъства на индустриални конференции и да участва в професионални организации; развиване на взаимоотношения с местни университетски бизнес училища (или други съответни отдели); търсене на сайтове в социалните медии (т.е. LinkedIn) за силни автобиографии от кандидати, които може да не търсят активно нова работа; и насърчаването на вашите служители да насочват хора, които познават или са свързани, са всички важни механизми, чрез които да разширите мрежата си за подбор.

• Изберете сигурността: според експерти, трябва да наемете човека, който вече се справя точно, като върши точно работата във вашата индустрия. С други думи, миналият успех е най-добрият показател за бъдещ успех.

Заключение

В основата си набирането на персонал има ясна концепция – включва идентифициране на кандидати и наемането им за заемане на свободни позиции. Ефективното набиране обаче съчетава малко изкуство с наука. Това изисква прилагане на повторяеми процеси, които ще доведат до надеждни резултати, от една страна. От друга страна, изисква изтънченост да мислиш извън рамките, за да намериш идеалния кандидат.

HR Services можем да ви предложим качествена услуга на разумна цена. Пишете ни на info@hrservices.bg или ни потърсете на 0889 364 557. Очакваме ви!

 

Leave a Comment