Как предприемачеството прави по-атрактивни кандидатите за работа

 

Кандидатите за работа, които са били и предприемачи могат значително да изпреварят конкурентите си. За работодателите, тези кандидати имат определени качества, които другите не притежават.

Ето шест причини, поради които правят предприемчивия бизнесмен привлекателен за наемане:

Трудно е да започнете бизнес

Потенциалните кандидати, които са поемали инициативата да започнат свой собствен бизнес, оценяват огромното количество стрес като присъщи за оптимална производителност.

Започването на собствен бизнес е начинание, за което се изисква огромно количество самоувереност и отдаденост. Кандидатите, които могат да се отнасят към този предприемачески начин на мислене, са по-склонни да спазват основните ценности  и правила на компанията, за която кандидатстват.

Усъвършенстване на изкуството на терена

В интервюта за работа, работодателите трябва да вярват, че кандидатът е ентусиазиран и способен да изпълнява ролята си по най-добрия начин.

В кандидатите, които имат опит в продажбата на нещо различно от личните си качества, служителите по подбор могат да усетят, че са усъвършенствали изкуството на продажбите и следователно могат да се доверят в предаване етиката на компанията на широката общественост.

Преодоляване на неуспехите

Ако някой е изправен пред трудности и неуспехи в управлението на собствения си малък бизнес, ще е развил способността да се справя с проблемите по практичен начин.

Поддържането на спокойствие под натиск е страхотна личностна характеристика. Кандидатите, които никога не са имали възможност да поддържат хладнокръвие под натиск, могат да застанат зад онези, които са достатъчно смели, за да започнат свой собствен малък бизнес.

Разработване на много умения

Необходимо е основателите на компания да комбинират различни знания и умения, дори ако става въпрос за малък домашен бизнес. Ако смятате себе си за „голямата работа“, опитайте се лично да ръководите собствен бизнес. По този начин собствениците на фирми са се усъвършенствали в:

Счетоводни техники;

Маркетингови умения;

Общи управленски умения (свързани с поддръжката на запасите, инвентара или оборудването);

Комуникационни умения;

Желанието на предприемачите да изпробват нещо ново демонстрира упоритост – силно желана черта в потенциален служител;

Разбиране за това как са структурирани фирмите.

При отглеждането на собствения си успех при независими условия, кандидатите разбират как ролите на всеки един служител се съчетават, за да се създаде високопроизводителен екип. Вероятно този кандидат ще проявява по-добро разбиране към колегите си.

Мотивирани от повече от пари 

Проучванията показват, че голяма част от кандидатите за работа са мотивирани от повече от прилична заплата. При избора на идеалните си роли, за които кандидатстват, неща като фирмена култура, социално съзнание и етични стандарти са в процеса на вземане на решения.

Мотиватор за кандидата, който е ръководил бизнес често е по-дълбок от финансовите измерения на предложената позиция.

След като е ръководил малък бизнес,  мотиватора за кандидата е много по-дълбок от финансовите стимули.

Задавайки правилните въпроси

За всеки, който се е интересувал от собствения си бизнес, научавайки всичко, което можете да генерира печалба, би поддържал бизнеса ви на повърхността или поне би положил грижата като добър стопанин. От маркетингови съвети до снабдяване и логистика, кандидат със собствени бизнес цели ще бъде ентусиазиран да се научи и да се адаптира към конструктивна обратна връзка, за да увеличи стойността на компанията в реални условия.

Кандидатите, които ръководят бизнес, могат да донесат много таланти и положителна енергия на една компания.

 

Leave a Comment