Какво мислят за вас кандидатите след интервю за работа?

Биха ли кандидатствали отново, ако са се представили неуспешно на интервюто и не са получили позицията?

Опита на кандидата представлява чувствата, поведението и нагласите, с които кандидатите за работа се сблъскват, докато взаимодействат с процеса по подбор във Вашата организация.

Чувствата и емоциите, които изпитва и преживява кандидата. Те са вътрешни, непосредствени, често нерационални и трудно контролируеми. Например, ако кандидатът намира формуляра ви за заявка дълъг и повтарящ се, се разочарова и разстройва.

Поведението е начинът, по който кандидатът се ръководи в отговор на това, което преживява. Поведението е външно, често произтича от чувствата и понякога се случва несъзнателно. Например, сегашният ви кандидат е изгубил търпение и пет пъти е кликнал бутона „изпрати“ в опити да представи документи и приложения към вашата база данни.

Нагласите са начинът на мислене на кандидата за вашия процес на подбор и компанията. Те се формират  в течение на интервюто и често се задържат дълго след приключването му. Например, отношението на неуспешния кандидат към вас се запаметява и той/ тя с нетърпение пише преглед на лошия си опит в профила на вашата фирма.

Как опита от кандидатстването би засегнало компанията?

Според национално проучване на CareerBuilder, след неуспешно кандидатстване:

42% от кандидатите за работа никога няма да търсят отново работа в компанията;

22% биха казали на другите да не работят там;

9% биха казали на други да не купуват продукти или услуги от компанията;

От друга страна, ако имат успешно интервю и впечатления:

56% биха помислили да търсят работа в компанията отново в бъдеще;

37% биха казали на другите да търсят работа там;

23% биха имали по-голяма вероятност да закупят продукти или услуги от компанията.

Могат ли впечатленията и опита на кандидатите да бъде измерен?

Да. Проучване на кандидатите за обратна връзка може да бъде изпратено на кандидатите, когато излязат от процеса на подбор, независимо дали са били отказани, изключени или наети. Проучването може да съдържа затворени и от отворен тип въпроси, да измерва впечатления и да получава предложения за подобряване. Слушането на социални медии (проследяване на това, което се казва за вашата фирма в интернет) може да се използва и за проследяване на опита на кандидатите.

Кои фактори влияят най-много на опита на кандидата? Въпреки че опита за кандидатстване е повлиян от процеса на набиране на персонал по много различни начини, един фактор се откроява: „Единственият най-силен фактор в рейтинга за кандидатстване на компанията е степента, в която кандидатът напуска процеса на набиране на персонал, чувства и знае, че му е даден справедлив шанс. Ако попитате кандидат: „Успяхте ли напълно да споделите своя произход, вашите знания, компетентност, умения и опит с нас, така че да вярвате, че имаме това, от което се нуждаем, за да ви съдим?“ Кандидатите, които казват „да“ напълно оценяват своя опит по-високо.“

HR Services предлага услуги по планиране и организация на целия процес по подбор на служители. Компанията е лицензирана от Министерството на труда и социалната политика за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България. 

Можете да се свържете с нас на 0889 364 557 или да ни пишете на info@hrservices.bg

 

 

Leave a Comment