HR Services, агенция за подбор на персонал, търси „АДВОКАТ“ за международна търговска компания.

Фирмата търгува със зърнени и маслодайни култури, енергийни ресурси и храни, като свързва производители и крайни клиенти в глобален аспект.

ЛОКАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО: ж.к. Лозенец (София).

РОЛЯ: Изготвяне и поддържане на международни търговски договори, свързани с внос/ износ.

ОТГОВОРНОСТИ:

  • Изготвяне и поддържане на международни договори;
  • Комуникация с настоящи и бъдещи контрагенти на компанията;
  • Командировки в страната/ чужбина.

ИЗИСКВАНИЯ:

  • Завършено висше образование в професионално направление „Право“;
  • Професионален опит в международно търговско право;
  • Владеене на английски език (писмено и говоримо).

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Конкурентно възнаграждение, договаряно според опита;
  • 5 –дневна работна седмица, от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00 ч;
  • Безсрочен трудов договор с 6-месечен срок на изпитване;
  • Работа в сплотен екип от професионалисти.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на английски език не по-късно от 20 юли, за да Ви опознаем на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.