HR Services предлагаме богато портфолио от обучителни теми:

Обучения с бизнес насоченост

Корпоративен мениджмънт

Маркетинг и продажби

Логистика

Финансов мениджмънт

Проектен мениджмънт

Предприемачество

Ценови решения

Facility Management

Обучения, свързани със социални умения

Комуникация

Качествено обслужване на клиенти

Управление на конфликти

Водене на успешни преговори

Мениджърски умения

Презентационни техники

Качество и безопасност на храните

Качество и безопасност на храните

Стоков контрол

HR академия

Съвременни методи за подбор

Мотивация и удовлетвореност

Социални придобивки

Управление на екипи.Лидерство

Добри практики в ЧР

 

Какво трябва да направите?

Свържете се с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

Ако имате нужда от помощ в област или тема, която не е посочена тук – обадете ни се!