HR Services предлага услуги по временна заетост, която представлява триъгълна връзка между работник, агенция за подбор на персонал и компания-клиент. Служителят се наема от агенция за подбор на персонал на трудов договор. Служителят обаче не работи в тази фирма, а неговите услуги се предоставят под наем на различни други компании. Така се покрива нуждата от бързо и ефективно намиране на човек с определена квалификация за дадена позиция в случай на необходимост, в която и да е сфера на бизнеса.

Всички задължения във връзка с трудовото законодателство и социалното осигуряване се покриват от агенцията за подбор /временна заетост/.

 Услугите във връзка с  временна заетост, които предлагаме: 

  • Тemporary staffing (подбор и наемане за определен срок – по проект) – подбираме служители и ги предостявяме за ползване на компанията-клиент. Кога е удачно да се ползва? – отпуски /годишни, майчинство, болнични/; при временни проекти /промоции, маркетингови проучвания, кампании, временни назначения, проекти по Европейски програми, при сезонна дейност, в различни сфери – туризъм, стрителство, производство, търговия, услуги.
  • Leasing (лизинг) на персонал – подбираме служители и ги предостявяме за ползване на компанията-клиент. Кога е удачно да се ползва? – При чуждестранни компании, които още не са регистрирани в страната, но искат веднага да стартират дейността си; при ограничения в щата (headcount); при временна промяна на организационната структура.
  • Outstaffing – при нужда да намалите броя на служителите по ведомост, но да ги запазите като служители – ползва се при ограничения в щата (headcount) и при публични компании, които искат да намалят съотношението приходи или разходи към брой персонал. Агенцията за подбор на персонал /Staffing Agency/ приема служители на фирмата-клиент само по ведомост, мястото на работа се запазва във фирмата-клиент.

Какво получавате от нас? 

  • Стандартна процедура за набиране и подбор
  • Наемане на одобрения кандидат на наша собствена ведомост
  • Цялостната процедура, свързана с трудово-правните взаимоотношения – изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правила за труд и работна заплата, водене на трудова книжка, прекратяване на трудово-правните взаимоотношения при приключване на договора с клиента, изготвяне на документи за наличие на трудов стаж
  • Работна заплата – изчисляване, изготвяне, плащания към служителите и НАП, справки към различни институции

Какво изискваме от Вас?

  • Профила изисквания за служителите на лизинг
  • Ежемесечни справки за отработените часове
  • Оценка на риска на работното място

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg