Програми обучения

Тук може да разгледате програмите на обучения, които провеждаме в областта на управлението на човешките ресурси и грижата за клиента. При разработването на темите сме използвали най-добрите практики от малкия, среден и голям бизнес в България.

Съвременни методи за търсене на служители

В това обучение ще научите кои са алтернативните техники и източници за активно търсене на персонал, кои са най-подходящите според позицията. Това обучение ще Ви бъде полезно при създаване на ефективна стратегия за търсене и практически инструментариум, използван от най-добрите световни и БГ практики в тази област.

Обучение подходящо за всички, които се занимават с подбор в компанията – мениджъри и управители на малки и средни фирми, специалисти, експерти и мениджъри човешки ресурси.

Какво трябва да направите?

Свържете се с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

Ако имате нужда от помощ в област или тема, която не е посочена тук – обадете ни се! 

Мотивация и удовлетвореност на служителите

Чрез това обучение ще разберете каква цена плаща бизнеса, ако работи с неудовлетворени служители;  как да измерите удовлетвореността на персонала и какви методи и техники да използвате, за да повишите мотивацията на служителите. Ще обсъдим добри практики от управлението на човешките ресурси от малкия, среден и голям бизнес в БГ.

Обучение подходящо за мениджъри и управители на малки и средни фирми, специалисти и експерти човешки ресурси.

Какво трябва да направите?

Свържете се с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

Ако имате нужда от помощ в област или тема, която не е посочена тук – обадете ни се!

Социални придобивки в компаниите

В това обучение ще се запознаете с ролята на социалните придобивки като инструмент за мотивация на  служителите, ще се запознаете с видовете и  топ 10 на най-често използваните придобивки от компаниите и начините за въвеждането им в компанията.

Обучение подходящо за мениджъри и управители на малки и средни фирми, специалисти и експерти човешки ресурси.

Какво трябва да направите?

Свържете се с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

Ако имате нужда от помощ в област или тема, която не е посочена тук – обадете ни се!

Специалист човешки ресурси за МСП

Чрез това обучение ще придобиете основните знания, необходими за упражняване на тази професия – актуална нормативна уредба, администриране на персонал и възнаграждения, изготвяне на длъжностни характеристики, подбор, обучения, комуникация със служителите и ЗБУТ.

Какво трябва да направите?

Свържете се с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

Ако имате нужда от помощ в област или тема, която не е посочена тук – обадете ни се!

Обучението е подходящо за специалисти човешки ресурси с малък опит или такива, които желаят да разширят познанията си в сферата на човешките ресурси.

Качествено обслужване на клиенти

Задачата на това обучение е да разберете как да постигнете превъзходство над конкуренцията чрез качествено обслужване на клиенти. Компаниите харчат крупни суми за маркетинг, опитвайки се да намерят нови клиенти, но ако се фокусират върху качеството на обслужване, продажбите им биха се увеличили, а разходите за реклама ще намалеят.

Обучението е подходящо за всички служители, заети с customer services или обслужване на клиенти.

Какво трябва да направите?

Свържете се с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

Ако имате нужда от помощ в област или тема, която не е посочена тук – обадете ни се!

 

Доверете ни се, за да повишим доверието на Вашите клиенти и служители във Вас.